Posts

LED-verlichting: goed voor het klimaat maar wat met het milieu? De laatste jaren is LED-verlichting bijna overal ingeburgerd. Het is een zuinige manier van lichtproductie die daarom gepromoot wordt. Maar fel zijn vele LED-lampen wel. Ze zijn soms meer verblindend dan de vroegere traditionele spots of koplampen van auto’s.

Ook in het landschap zie je deze felle spots overal opduiken. Aan garagepoorten, aan achtergevels of masten van sportcomplexen. Een goede verlichting draagt uiteraard ook bij tot het veiligheidsgevoel van de Landenaren. Maar het is wel aangewezen om te verlichten wat écht verlicht dient te worden.

Zelf woon ik minstens anderhalve kilometer van dat voetbalplein vandaan. Maar wanneer ik thuis alle lichten doof en dan met de hand een konijntje maak, dan kan ik met dat konijntje mimespelen op de witte binnenmuur. En dat allemaal door de felle LED-verlichting die bedoelt is voor het voetbalveld van Landen anderhalve kilometer verder. Zo ver en fel schijnen deze spots in…

Groen Landen maakt historische trage weg tussen Landen en Attenhoven terug open

Afbeelding
In het weekend van 19 en 20 oktober werd in heel Vlaanderen de ‘Dag van de Trage Weg’ georganiseerd. Op die dag kan iedereen activiteiten organiseren om oude buurt- en veldwegen opnieuw in ere te herstellen.

“Iedere weg die bestemd is voor niet-gemotoriseerd verkeer is eigenlijk een Trage Weg. Joggers, fietsers of wandelaars zijn hierbij de belangrijkste gebruikers. Daarnaast hebben trage wegen ook groot belang bij natuurontwikkeling. In Landen zijn er nog heel wat verborgen trage wegen of voetwegen.”, aldus Groen Landen gemeenteraadslid Carla Reynaerts. “Maar wij vragen aan de bevoegde schepenen vooral aandacht voor de Trage Wegen die verdwenen zijn, bv. omdat ze ingenomen werden voor akkerbouw. Recent werd trouwens een nieuw Gemeentewegendecreet goedgekeurd waarin staat dat geen enkele openbare gemeenteweg nog kan worden tenietgedaan door verjaring, ook al is deze weg niet meer zichtbaar.”

Op de gemeenteraad van september deed Groen Landen een warme oproep aan de coalitie om – net a…

Groen Landen pleit voor een bos-en bomenplan

Afbeelding

Verslag van de gemeenteraad van 28/5/2019

Op de gemeenteraad van dinsdag 28/5 heeft Groen Landen opnieuw 3 dossiers geagendeerd:
Dossier 1: verkiezingspropaganda Het eerste dossier was een voorstel om het verkiezingsreglement aan te passen. Vanaf de volgende verkiezingen stellen we voor dat er enkel nog politieke propaganda mag gebeuren door:
affiches te plakken op speciale tijdelijke door de stad voorziene houten borden (in iedere deelgemeente minstens 1) raamaffiches bij privépersonen thuis niet-gemotoriseerde optochten het uitdelen van flyers met dien verstande dat de verantwoordelijk uitgever verantwoordelijk is voor het opruimen van het materiaal dat door het publiek wordt achtergelaten door op de website van de stad door te linken naar de websites van de aan de verkiezingen deelnemende lijsten door in Licht op Landen in de maand voor de verkiezingen alle partijen toe te laten zichzelf gelijkwaardig voor te stellen. Concreet betekent dit dat Groen Landen voorstelt om geen borden, panelen, affiches,... toe te laten op zo…

Groen Landen doet mee aan de verkiezingen van 26/5!

Afbeelding
Groen Landen zendt een zoon en een dochter uit voor de komende verkiezingen van 26 mei: Ann Kennis staat op plaats 7 voor het Vlaams Parlement en Mark Keppens is laatste opvolger voor het Federaal Parlement.

Ben je Groen? Kleur dan elk bolletje op de Vlaamse, Federale en Europese lijst!

Ben je Landens? Kleur dan het bolletje van Ann en Mark!

Je weet wat je te doen staat 😉

Hieronder een korte voorstelling van Ann en Mark:

Ann:

Ik ben opgegroeid in Haacht, woon in Landen en werk in Leuven.

Positief, met open geest en zonder belerend vingertje: zo sta ik in het leven. Het is ook op die manier dat ik mensen in mijn omgeving warm maak voor mijn politieke passie: bewust duurzaam leven met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Dat is niet altijd makkelijk met een klein budget, terwijl groene oplossingen en sociale rechtvaardigheid ook hand in hand kunnen gaan.

Waardevolle materialen kan je slim recycleren en recupereren. We moeten dringend evolueren van een wegwerpeconomie naar een …

Registreer je als EU-burger om te mogen stemmen voor het Europees Parlement op 26 mei 2019

Afbeelding
Ben je EU-burger, heb je niet de Belgische nationaliteit maar woon je wel in België? Dan heb je het recht om op 26 mei 2019 te stemmen voor het Europees Parlement.

Om dit te kunnen doen moet je je wel registreren als 'kiezer' (voor Belgen gebeurt dit automatisch, niet-Belgische EU-burgers moeten hier expliciet voor kiezen). Je kan dit doen door:

Print het volgende formulier af, vul het in en onderteken het: https://www.dropbox.com/s/hhyxgp5s6q607ag/C1_NL_0.pdf?dl=0Breng dit formulier voor 28/2/2019 binnen op het stadhuis van Landen (klik hier voor openingsuren)Je kan het formulier ook elektronisch tekenen en doormailen naar burgerzaken@landen.be Meer info op https://europeanelections.belgium.be/node/111305?_ga=2.203430867.2132968835.1549960543-1581094472.1543326036

Verslag gemeenteraad 29/01/2019

1. Gemeenteraad - Notulen van de gemeenteraad van 27 december 2018 en de notulen en het zittingsverslag (audio-verslag) van de
installatievergadering van 08 januari 2019 – Goedkeuring

Goedgekeurd
Open VLD vraagt kleine aanpassing

2. Woonbeleid - Wijziging statuten - Goedkeuring

Woonbeleid - Beheerscomité interlokale vereniging Beter Wonen aan de Gete - Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger

Groen Landen vraagt om toevoeging van 5e doelstelling: klimaatneutrale woningen.
Gemeenteraad heeft geen bezwaren
Omdat de gemeentes Linter en Hoegaarden hiervoor ook een goedkeuring moeten geven, wordt hierover nog niet gestemd. Dit zal naar een volgende gemeenteraad verschoven worden.

De statuten zoals ze nu zijn worden goedgekeurd.

Stemming over vertegenwoordiger en plaatsvervanger: 22 stemmen voor Saartje Ieven, 22 stemmen voor Lore Fourie, 2 onthoudingen

3. CNUZ- cvba-so - Raad van Bestuur - lntrekking mandaat bestuurder -
Goedkeuring

Er wordt voorgesteld het mandaat van de heer Marc Le…

Verslag van de gemeenteraad en OCMW-raad van 8/1/2019

Afbeelding
1. Verslag gemeenteraad december 2019

De gemeenteraad van december werd last minute en onvoorzien uitgesteld van 18/12 naar 27/12 - volle vakantieperiode. Hierdoor konden wij uitzonderlijk geen verslag opmaken.

De goedgekeurde notulen vind je hier.

2. Verslag installatievergadering 8/1/2019

De goedgekeurde notulen vind je hier.

Het audioverslag vind je hier.a. installatie van de gemeenteraadsleden/OCMW-raadsleden


De verdeling van de 25 zetels is als volgt:

Groen Landen: 2
CD&V: 7
L'anders: 6
Open VLD: 6
NVA: 4

Voor Groen Landen zetelen Mark Keppens (fractieleider) en Carla Reynaerts.

Voor CD&V zetelen Gary Peeters, Lore Fourie, Gerty Lintermans, Kris Colsoul, Josseline Pansaerts, Marc Richelle en Joeri Roosen

Voor L'anders zetelen Gino Debroux, Saartje Ieven, Frank Stevens, Eddy Vandenbosch, Jan Brouckmans, Jeanine Smets

Voor Open VLD zetelen Didier Reynaerts, Iris Vander Schelde, Dirk Schampaert, Johan Cans, Peter Kaspers en Inge Bollen

Voor NVA zetelen Bart-Jan De Vos…

Verslag van de gemeenteraad van 27/11/2018

Aanvulling: het verloop van de gemeenteraad zoals opgemaakt door het secretariaat van Stad Landen kan je lezen op: https://www.dropbox.com/s/2eovpou7k1dsw7k/verloop%20GR%20november%20%281%29.pdf?dl=0

1. Invoering van een administratieve kost voor het laattijdig indienen van een evenementenformulier

Verenigingen en Landenaren die een evenement willen organiseren moeten 8 weken voor het evenement een aanvraagformulier indienen bij de stad. Deze regeling bestaat al een aantal jaren.
Omdat de stad vaststelt dat er nogal wat aanvragen laattijdig gebeuren, stelt het college voor om een administratieve kost van 50 euro aan te rekenen indien de organisator zijn evenement te laat aanvraagt (dus minder dan 8 weken op voorhand). De adviesraden GROS, sportraad, cultuurraad en seniorenraad werden gevraagd om input en advies rond het tarief van de administratieve kost.

Standpunt Groen Landen:

Groen Landen stelt het principe niet in vraag dat evenementen tijdig aangevraagd moeten worden. Ook het feit …

Zo compenseert Groen Landen haar campagnedrukwerk

Afbeelding
Campagne voeren kan helaas niet zonder jezelf als partij bekend te maken aan het brede publiek. Mensen die geen toegang hebben of willen tot sociale media wil je uiteraard ook bereiken. Dat heeft natuurlijk een milieu-impact en daarom hebben we als Groen Landen tijdens de afgelopen campagne volgende keuzes gemaakt:

🍀 Beperkt aantal afficheborden in het straatbeeld: zo stonden in heel Landen slechts 6 'afficheborden' langs de weg en hebben we die pas 2 weken voor de verkiezingen geplaatst. De visuele hinder blijft op die manier binnen de perken. We hopen dan ook dat de stad bij de volgende verkiezingen eindelijk werk maakt van gemeentelijke aanplakborden als ENIGE plaats waar affiches gehangen kunnen worden.
🍀Brievenbussen met een sticker 'geen reclamedrukwerk en geen regionale pers' kregen een klein groen bedankstrookje waarin we verwezen naar de digitale versie van onze folder of pamflet op de website. Vaak werd er gebust als het donker was dus als er toch iemand - …