Posts

Posts uit juni, 2018 weergeven

Charter voor Landen 2018

Afbeelding
Partijen Groen Landen en PVDA ondertekenden (voorlopig) als enigen het "Charter voor Landen 2018". Dat charter houdt in dat voornoemde partijen zich engageren geen voorakkoorden te sluiten, geen burgemeesterswissels door te voeren, het aantal schepenen te verminderen van 7 naar 5 en geen dubbele zitpenningen meer te vragen nu gemeenteraadsleden vanaf 2019 ook OCMW - raadsleden worden. Het charter vind je hieronder:

Hierbij verklaren de ondertekenende politieke partijen:
Dat het internet informatie vrij beschikbaar en toegankelijk maakt voor iedereen, ongeacht de maatschappelijke positie van mensen. Dat een lokale overheid in een dergelijke context het goede voorbeeld moet geven en zich - meer dan ooit - als een goede huisvader t.o.v. haar burgers dient te gedragen;Dat burgers van een lokale overheid verwachten dat ze transparant werkt, burgers voortijdig informeert, bedachtzaam omspringt met publieke middelen en daarbij extra aandachtig is voor een structureel financieel eve…

Tips om water te besparen bij droogte-alarm

Komende dagen en weken wordt grote droogte voorspeld (https://m.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180624_03578914//?utm_source=android).

Ook al regent het in Vlaanderen genoeg, toch zijn wij één van de regio's in Europa die weinig waterreservoirs hebben omwille van onder andere veel te veel beton en lintbebouwing. Zie ook https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties/praktijkgidsen/water/duurzaam-watergebruik-algemeen/belang-van-2 .

Hieronder een aantal tips om zowel binnen- als buitenshuis water te besparen komende weken en maanden. Goed voor de portemonnee en voor het milieu.


Binnenshuis

Laat de kraan niet openstaan terwijl je je handen wast of tanden poetst. Draai de kraan van de douche ook even dicht als je je lichaam of haren inzeept. Lijkt evident, maar het scheelt een serieuze slok op de borrel. Neem een douche in plaats van een bad. De gemiddelde douche verbruikt 40 liter water, in een bad gaat 120 tot 150 liter water. Als je echter lang doucht, om wat af te koelen b…

Sportbeleid

Afbeelding
Het gemeentelijk sportbeleid maakt deel uit van een geïntegreerd beleid, waarbij wij ervan uitgaan dat het voor eenieder een recht is om te sporten en om toegang te krijgen tot sportaccommodatie.
Onze samenleving is voortdurend in beweging. Bijgevolg is het noodzakelijk een onderzoek te voeren naar het sportgedrag van de Landenaren. Aan de hand van de resultaten kan een sportbeleidsplan worden opgesteld dat de doelstellingen van het sportbeleid omschrijft en de middelen aanwijst om deze te realiseren. Uiteraard moet ruimte worden gelaten voor wisselende omstandigheden, maar als gemeente zijn de 3 voornaamste doelstellingen ikv sportbeleid: (1) de gezondheid van onze burgers en (2) het vermijden van kansarmoede en (3) door sport jongeren een gezonde uitlaatklep geven. Het beschikbaar stellen van infrastructuur, het toekennen van sportsubsidies... dient aan deze doelstellingen afgewogen te worden.

Trouw aan onze opvattingen willen we een zo breed mogelijk draagvlak creër…

Toelichting bij punt 10 van de Gemeenteraad van 31/5/2015

Afbeelding
Op vraag van Mark Keppens (Groen) werd volgend punt geagendeerd op de gemeenteraad van mei:Van ieders elektriciteitsfactuur gaat 35% naar Infrax. Dit is dan ook een zeer belangrijk item.

Distributienetbeheerder Infrax vraagt aan alle aangesloten gemeenten, waaronder ook Landen, om de overeenkomst met hen te verlengen met 18 jaar. Groen Landen wil meer transparantie en heeft daarom op de gemeenteraad van mei zelf het initiatief genomen om Infrax aan te sporen voluit in te zetten op een fossielvrije en koolstofarme energietoekomst. Eerder nam Groen ook in Gent en in Kruibeke gelijkaardige initiatieven, zie foto hieronder:
Infrax is een energie-intercommunale die gas en elektriciteit tot in de woningen brengt. Aangezien het om een intercommunale gaat, zijn het de betrokken steden en gemeenten die bepalen welke koers de organisatie vaart. Op elk politiek niveau is men het er over eens dat die omwenteling dringend gemaakt moet worden.
Concreet stelden we als Groen Landen aan de gemeenteraad …

Duiding bij de interpellatie van Mark Keppens omtrent punt 9 van de gemeenteraad van 31/5/2018

Afbeelding
Op de gemeenteraad van 27/2/2018 werden de voorwaarden voor een overheidsopdracht m.b.t. 'onderhouds- en herstellingswerken aan verschillende gemeentewegen' vastgelegd. Het geraamde bedrag van deze opdracht bedroeg in totaal €443.722,66 (incl BTW). Er is een budget voorzien van €460.000 euro, dus de marge bedroeg €16.277,34.Aangezien dit bedrag hoger ligt dan de wettelijke drempel van 144.000 euro (excl BTW), moest er juridisch gekozen worden voor een 'openbare procedure'In de toelichtende nota aan de gemeenteraad (klik hier) wordt het volgende gemeld: "Er was slechts 1 inschrijver. Hun offerte lag 20% boven ramingprijs en bevatte niet alle noodzakelijke documenten".Het college beslist om de opdracht niet te gunnen en 'kapt' de overheidsopdracht in 3. Op die manier komen de 3 nieuwe bedragen telkens onder de wettelijke drempel van €144.000 (excl BTW) te liggen. Op die manier doet men eigenlijk hetzelfde als de affaire 'Tom Meeuws': ook daar we…

Hoe staat Landen er financieel écht voor?

Afbeelding
(alle onderstaande cijfers zijn publiek beschikbaar op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/beleidsrapporten)

In 't kort

Een lang artikel maar participatie kan niet zonder informatie en informatie is zelden zwart-wit. Dus voor diegenen die weinig tijd hebben, hier zijn de financiële kerncijfers van Landen (Stad + OCMW + AGB):
De financiële schulden zijn verdubbeld van 21mio in 2014 naar 43mio in 2020: als je alle belastinginkomsten van Landen (volgens de jaarrekening 2016 11,78mio euro) uitsluitend zou gebruiken om de schulden af te betalen, dan zou dit ongeveer 3,65 jaar in beslag nemen!De jaarlijkse leningslasten (kapitaal + interesten) zijn gestegen met 66% van 2,2mio in 2014 naar 3,7 mio in 2020.De huidige legislatuur had initieel voorzien om 43,8 mio euro te investeren. Tijdens de afgelopen legislatuur is dat bedrag met maar liefst 40% toegenomen tot een duizelingwekkende 61,2 mio euro nu. In 2014 was de boekhoudkundige waarde van alle materiële vaste activa (gebouwen, gro…