Sportbeleid

Het gemeentelijk sportbeleid maakt deel uit van een geïntegreerd beleid, waarbij wij ervan uitgaan dat het voor eenieder een recht is om te sporten en om toegang te krijgen tot sportaccommodatie.
Onze samenleving is voortdurend in beweging. Bijgevolg is het noodzakelijk een onderzoek te voeren naar het sportgedrag van de Landenaren. Aan de hand van de resultaten kan een sportbeleidsplan worden opgesteld dat de doelstellingen van het sportbeleid omschrijft en de middelen aanwijst om deze te realiseren. Uiteraard moet ruimte worden gelaten voor wisselende omstandigheden, maar als gemeente zijn de 3 voornaamste doelstellingen ikv sportbeleid: (1) de gezondheid van onze burgers en (2) het vermijden van kansarmoede en (3) door sport jongeren een gezonde uitlaatklep geven. Het beschikbaar stellen van infrastructuur, het toekennen van sportsubsidies... dient aan deze doelstellingen afgewogen te worden.

Trouw aan onze opvattingen willen we een zo breed mogelijk draagvlak creëren. Groen wil dit beleidsplan voorleggen aan en bespreken met zoveel mogelijk actoren van het sportgebeuren.
Het realiseren van de ideale sportomstandigheden voor de competitie-, recreatie- en individuele sporter, dat is onze ambitie.

Populaire posts van deze blog

Hoe staat Landen er financieel écht voor?

Industrieterreinen in Landen: het kan anders

Curieuzeneuzen: de resultaten voor Landen