Posts

Posts uit september, 2018 weergeven

Curieuzeneuzen: de resultaten voor Landen

Afbeelding
In maart hebben 50.000 vlamingen zich kandidaat gesteld om mee te doen aan Curieuzeneuzen: het grootste burgeronderzoek naar luchtkwaliteit ooit in Vlaanderen.

Uiteindelijk werden 20.000 curieuzeneuzen geselecteerd: zij kregen een set met een meettoestel die ze aan hun gevel konden bevestigen. Op die manier konden ze gedurende een maand meten wat de luchtkwaliteit in hun straat was.

De resultaten zijn vandaag bekendgemaakt. Voor Landen bevestigen ze eigenlijk wat we allemaal al heel lang (zouden moeten) weten: de Stationsstraat/Kerkstraat is een groot probleem. De luchtkwaliteit voor omwonenden is ondermaats, de verkeerssituatie is levensgevaarlijk voor de zwakke weggebruiker, winkels zijn niet toegankelijk voor mindermobiele inwoners.

Eens te meer toont dit aan dat geïntegreerde oplossingen noodzakelijk zijn. Quick wins zijn vaak pleisters op een open wonde: duurzaam beleid vereist een visie die verschillende invalshoeken (luchtkwaliteit, mobiliteit, toegankelijkheid, gezelligheid…

Bart Staes - Europees parlementslid - bezoekt Groen Landen

Afbeelding
Groen Landen krijgt de steun van heel wat belangrijke leden van Groen: in april kwam Kristof Calvo naar Landen, gisteren was het de beurt aan Bart Staes en volgende week komt ook Meyrem Almaci onze stad bezoeken.

In april konden jullie al lezen welke lessen Kristof Calvo vanuit zijn ervaring als gemeenteraadslid in Mechelen had voor Landen (zie https://groenlanden.blogspot.com/2018/05/lessen-van-kristof-calvo-voor-landen.html). Gisteren was het dus de beurt aan Bart Staes, Europees Parlementslid om ons over zijn politiek engagement en zijn passie voor Europa, landbouw en voedselveiligheid te vertellen.

Iedere aanwezige zal kunnen beamen dat Bart Staes een warme, toegankelijke en nederige mens is: een voorbeeld voor al wie op een integere manier aan politiek wil doen. En een vaccin tegen het cynisme dat – helaas mede door de schuld van vele andere politici – heerst onder heel wat inwoners.

Meer dan 2 uur nam hij de tijd om zijn passie over te brengen en om een verhaal van hoop en trans…

Industrieterreinen in Landen: het kan anders

Afbeelding
Vooraf:

Met Merel heeft Groen Landen iemand in haar rangen die, als nieuwe inwoner van Walshoutem met een jong gezin, zeer betrokken is bij een leefbaar en gezond Walshoutem.  


Vandaag verschenen in Het Laatste Nieuws 2 artikels die nauw met elkaar verbonden zijn:
Een artikel over protest tegen een breekwerf in Ezemaal: https://www.hln.be/regio/landen/weer-protest-tegen-komst-breekwerf~a36829cb/Een artikel over de verkiezingen, meer bepaald wat de mening is van de verschillende partijen over een industrieterrein langs de E40: https://www.hln.be/regio/landen/locatie-kmo-zone-blijft-probleem~a813e3cf/ Beide dossiers zijn gekoppeld aan elkaar: het verhaal van Ezemaal toont duidelijk aan dat je - als je als bestuur een industriezone afbakent - daarna weinig vat en zicht hebt op welke activiteiten er uitgeoefend worden.

Het artikel over de partijstandpunten over een nieuw industrieterrein is een (zeer) korte samenvatting van een antwoord die Groen Landen aan de betrokken journaliste bezor…

Bart Staes over duurzame landbouw, cultuur en taal (Rechtzetting)

Afbeelding
RECHTZETTING

Op WOENSDAG 26/9 20u komt Europees Parlementslid Bart Staes naar Landen. Tijdens een infoavond zal hij dieper ingaan op onderwerpen als duurzame landbouw, cultuur en taal.

Waar: raadzaal stadhuis Landen.
Wanneer: 20u


Basisinkomen: oplossing tegen armoede? Door Roos Fekkers

Afbeelding
Vooraf:

Roos woont in Waasmont en studeert Maatschappelijk Werk. Sociaal beleid, kansarmoede, integratie... het zijn onderwerpen die haar boeien en waar ze haar schouders onder wil zetten. Als geboren Nederlandse kijkt ze met een onbevangen blik naar ons land.  

Zij is de experte van Groen Landen rond sociaal beleid. 


Een basisinkomen is een onvoorwaardelijk inkomen voor elk lid van de samenleving. Het is genoeg om van rond te komen, maar iedereen is daarbij vrij om te werken en geld te verdienen. Alle bestaande uitkeringen worden afgeschaft en vervangen door het basisinkomen. Het is een concept dat al jaren steeds opnieuw opduikt. Filosofen en economen hebben hun hoofd er diverse malen over gebogen.

Is het een utopie en blijft het daarbij, of heeft het een kans van slagen? De voorstanders van het basisinkomen hebben idealistische motieven en de tegenstanders vrezen dat het project als een kaartenhuis in elkaar valt omdat mensen zouden kunnen besluiten niet meer te gaan werken. Het conc…

Onze campagnefolder

Afbeelding
Onze campagnefolder is uit!

Binnenkort publiceren we ons volledig programma en binnen een paar weken verschijnt ook onze eindfolder, dit is dus zeker niet het laatste dat jullie van ons horen :-)

https://www.dropbox.com/s/ctaim7yshdzzw8o/Landen_Campagnefolder%20HR.pdf?dl=0

Wat is er mis met ons Armoedebeleid? Door Roos Fekkers

Afbeelding
Vooraf:

Roos woont in Waasmont en studeert Maatschappelijk Werk. Sociaal beleid, kansarmoede, integratie... het zijn onderwerpen die haar boeien en waar ze haar schouders onder wil zetten. Als geboren Nederlandse kijkt ze met een onbevangen blik naar ons land.

Zij is de experte van Groen Landen rond sociaal beleid.Het gaat goed in ons land! De economische crisis is voorbij en de welvaart bloeit. We hebben het nog nooit zo goed gehad op het gebied van gezondheid, rijkdom, vrijheid, voeding en onderwijs. Maar helaas is deze stelling maar voor een deel van de bevolking waar: meer dan 10% van de Vlaamse bevolking leeft onder de armoedegrens en hun aanspraak op de welvaart is daarmee een stuk minder evident (De Redactie, 2018).

Sinds 2003 belooft onze regering maatregelen ter bestrijding van armoede, maar die beloftes staan haaks op het huidige regeerprogramma (Nicaise, 2017) en tot op heden blijkt er nog steeds geen fundamentele verbetering, de kinderarmoede neemt zelfs toe. Ook de laagop…