Bart Staes - Europees parlementslid - bezoekt Groen Landen

Groen Landen krijgt de steun van heel wat belangrijke leden van Groen: in april kwam Kristof Calvo naar Landen, gisteren was het de beurt aan Bart Staes en volgende week komt ook Meyrem Almaci onze stad bezoeken.

In april konden jullie al lezen welke lessen Kristof Calvo vanuit zijn ervaring als gemeenteraadslid in Mechelen had voor Landen (zie https://groenlanden.blogspot.com/2018/05/lessen-van-kristof-calvo-voor-landen.html). Gisteren was het dus de beurt aan Bart Staes, Europees Parlementslid om ons over zijn politiek engagement en zijn passie voor Europa, landbouw en voedselveiligheid te vertellen.

Iedere aanwezige zal kunnen beamen dat Bart Staes een warme, toegankelijke en nederige mens is: een voorbeeld voor al wie op een integere manier aan politiek wil doen. En een vaccin tegen het cynisme dat – helaas mede door de schuld van vele andere politici – heerst onder heel wat inwoners.

Meer dan 2 uur nam hij de tijd om zijn passie over te brengen en om een verhaal van hoop en transparantie te brengen. Hij beaamde dat hij binnen Groen altijd zichzelf is kunnen en mogen blijven, een teken dat Groen niet zomaar binnen het klassieke links-rechtsdenken past maar – net zoals wij, onze vrienden, familie en gezin – veel gelaagder is dan het hokjesdenken dat soms hoogtij viert.

Welke lessen had Bart Staes vanuit Europa voor Landen? 

Groen Landen heeft 3 waarden die bepalen wie en wat we als politieke familie willen zijn: transparantie, duurzaamheid en menselijkheid. En dan zijn er echt wel Europese onderwerpen die hier aan raken. Een overzicht:
  1. Transparantie: voor Bart Staes is dit de nummer 1 uitdaging van de Europese Unie met als voornaamste speerpunt de strijd tegen belastingontwijking. Hij stipte aan dat het Europees budget ongeveer 155 mld euro is. Uiteraard is dit een enorm groot bedrag maar hij duidde dit door te zeggen dat dit 1% is van het bruto nationaal product (BNP) van de EU. Ter vergelijking: België kost 40% van het BNP. De geschatte belastingontduiking in de EU wordt geraamd op 1.000 mld euro. Bart Staes maakte terecht het punt dat de EU maar gedragen kan worden door haar burgers als we onrechtvaardigheid samen aanpakken door transparant te zijn en de zaken te benoemen. Ook in Landen pleit Groen Landen voor transparante en nederige politieke waarbij niet langer vanuit een ivoren toren beslissingen genomen worden. Een minimaal aantal schepenen, halvering van de zitpenningen en geen halve burgemeesters is niet alleen goed voor de stadskas maar is ook noodzakelijk om te bewijzen en te tonen dat het ons menens is.
  2. Duurzaamheid: Bart Staes vertelde over de voedselcrisissen in de jaren ’90 (dioxine, gekkekoeienziekte, de boterbergen en de melkmeren,…). Het is een Groen politica (Magda Aelvoet) die toen het Federaal Agentschap voor de VoedselVeiligheid (FAVV) heeft opgericht en ondergebracht onder het Ministerie van Volksgezondheid. Vandaag is het agentschap ondergebracht onder het Ministerie van Landbouw maar dat zorgt voor weeffouten: het Ministerie van Landbouw verdedigt de belangen van de landbouwers en die zijn in crisissituaties niet gelijk aan de belangen van de volksgezondheid. Het belang van functiescheiding is niet te onderschatten en dus pleit Bart Staes ervoor om dit opnieuw onder Volksgezondheid te laten vallen zodat de belangen van de mensen (de bevolking) opnieuw primeren. Ook in Landen hebben we met de breekwerf in Ezemaal een dossier waarbij de commerciële belangen ondergeschikt zijn aan de gezondheid van de omwonenden.
  3. Menselijkheid: een thema dat de EU zal definiëren de komende jaren is asiel en migratie. Bart Staes pleitte voor een menselijke visie die hard afwijkt van de mening die door Theo Francken geponeerd wordt. Een aantal feiten op een rijtje:
  • Tegen 2050 verdubbelt de bevolking in Afrika: dit zal sowieso een impact hebben op asiel en migratie waar muren of hekkens weinig tegen aanvangen
  • En dan spreken we nog niet over de klimaatverandering die mensen wegduwt uit hun thuisomgeving
  • 85% van de migranten wordt momenteel in eigen streek opgevangen: het is een minderheid die naar de EU komt maar doordat de absolute aantallen zo groot zijn, gaat het toch om veel mensen
  • De EU voert een incoherent beleid qua landbouw, visserij en handel die nefast is voor de lokale economie in Afrika. Als voorbeeld verwees Bart Staes naar de melkmeren in de jaren ’90: de EU oversubsidieerde melkproductie met als gevolg dat er melkpoeder gedumpt werd op de Afrikaanse markt. De prijs voor Europees melkpoeder bedroeg 1/3 van de prijs van lokale melk waardoor de lokale handel volledig kapotgemaakt werd. Beleidsmatig denken impliceert dat je een coherent beleid voert, anders ben je zelf als EU aan het dweilen met de kraan open.
  • 15% van het BNP van Afrika komt van transfers die familieleden in de EU naar hun land van herkomst sturen. Uiteraard keren er weinig mensen terug en zal ook ontwikkelingshulp geen soelaas bieden als het minder dan 15% van het BNP van die landen vormt.
Welke oplossing ziet Bart Staes? Een oplossing die in lijn ligt met wat Unizo, VBO en VOKA in West-Vlaanderen eerder deze week meegaven (zie http://www.standaard.be/cnt/dmf20180925_03782109): inzetten op legale migratie in samenwerking met bepaalde bedrijfstakken en met ontwikkelingsorganisaties waarbij migranten de garantie krijgen dat ze op een menselijke en legale manier kunnen terugkeren naar de EU om te werken en geld te verdienen. Nu zou je als migrant goed zot moeten zijn om terug te keren naar je land van herkomst: als je eenmaal in de EU bent zet je nooit geen 2e keer je leven op het spel. Ook hier is de les voor Landen om altijd voor ogen te houden dat mensen mensen zijn en dat ons buikgevoel ons kan bedriegen en medemensen ontmenselijkt. Wij-zij denken impliceert altijd een superioriteitsgevoel die nefast is voor goed beleid.

Tot slot was er ook nog tijd voor wat vragen uit het publiek. 

1 vraag ging over welke Europese thema’s ook van belang zijn voor de komende verkiezingen in Landen. Bart Staes gaf daarin mee dat luchtkwaliteit en mobiliteit 2 thema’s zijn die aan maatschappelijk belang winnen.

Groen Landen is de politieke partij bij uitstek om op een nederige en transparante manier het vertrouwen in de politiek te herstellen en om van daaruit écht geloofwaardig in te zetten op luchtkwaliteit en duurzame mobiliteitsoplossingen die - in samenspraak met de burgers – het politiek buikgevoel overstijgen.

Populaire posts van deze blog

Hoe staat Landen er financieel écht voor?

Industrieterreinen in Landen: het kan anders

Curieuzeneuzen: de resultaten voor Landen