Posts

Posts uit november, 2018 weergeven

Verslag van de gemeenteraad van 27/11/2018

Aanvulling: het verloop van de gemeenteraad zoals opgemaakt door het secretariaat van Stad Landen kan je lezen op: https://www.dropbox.com/s/2eovpou7k1dsw7k/verloop%20GR%20november%20%281%29.pdf?dl=0

1. Invoering van een administratieve kost voor het laattijdig indienen van een evenementenformulier

Verenigingen en Landenaren die een evenement willen organiseren moeten 8 weken voor het evenement een aanvraagformulier indienen bij de stad. Deze regeling bestaat al een aantal jaren.
Omdat de stad vaststelt dat er nogal wat aanvragen laattijdig gebeuren, stelt het college voor om een administratieve kost van 50 euro aan te rekenen indien de organisator zijn evenement te laat aanvraagt (dus minder dan 8 weken op voorhand). De adviesraden GROS, sportraad, cultuurraad en seniorenraad werden gevraagd om input en advies rond het tarief van de administratieve kost.

Standpunt Groen Landen:

Groen Landen stelt het principe niet in vraag dat evenementen tijdig aangevraagd moeten worden. Ook het feit …