Posts

Posts uit januari, 2019 weergeven

Verslag gemeenteraad 29/01/2019

1. Gemeenteraad - Notulen van de gemeenteraad van 27 december 2018 en de notulen en het zittingsverslag (audio-verslag) van de
installatievergadering van 08 januari 2019 – Goedkeuring

Goedgekeurd
Open VLD vraagt kleine aanpassing

2. Woonbeleid - Wijziging statuten - Goedkeuring

Woonbeleid - Beheerscomité interlokale vereniging Beter Wonen aan de Gete - Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger

Groen Landen vraagt om toevoeging van 5e doelstelling: klimaatneutrale woningen.
Gemeenteraad heeft geen bezwaren
Omdat de gemeentes Linter en Hoegaarden hiervoor ook een goedkeuring moeten geven, wordt hierover nog niet gestemd. Dit zal naar een volgende gemeenteraad verschoven worden.

De statuten zoals ze nu zijn worden goedgekeurd.

Stemming over vertegenwoordiger en plaatsvervanger: 22 stemmen voor Saartje Ieven, 22 stemmen voor Lore Fourie, 2 onthoudingen

3. CNUZ- cvba-so - Raad van Bestuur - lntrekking mandaat bestuurder -
Goedkeuring

Er wordt voorgesteld het mandaat van de heer Marc Le…

Verslag van de gemeenteraad en OCMW-raad van 8/1/2019

Afbeelding
1. Verslag gemeenteraad december 2019

De gemeenteraad van december werd last minute en onvoorzien uitgesteld van 18/12 naar 27/12 - volle vakantieperiode. Hierdoor konden wij uitzonderlijk geen verslag opmaken.

De goedgekeurde notulen vind je hier.

2. Verslag installatievergadering 8/1/2019

De goedgekeurde notulen vind je hier.

Het audioverslag vind je hier.a. installatie van de gemeenteraadsleden/OCMW-raadsleden


De verdeling van de 25 zetels is als volgt:

Groen Landen: 2
CD&V: 7
L'anders: 6
Open VLD: 6
NVA: 4

Voor Groen Landen zetelen Mark Keppens (fractieleider) en Carla Reynaerts.

Voor CD&V zetelen Gary Peeters, Lore Fourie, Gerty Lintermans, Kris Colsoul, Josseline Pansaerts, Marc Richelle en Joeri Roosen

Voor L'anders zetelen Gino Debroux, Saartje Ieven, Frank Stevens, Eddy Vandenbosch, Jan Brouckmans, Jeanine Smets

Voor Open VLD zetelen Didier Reynaerts, Iris Vander Schelde, Dirk Schampaert, Johan Cans, Peter Kaspers en Inge Bollen

Voor NVA zetelen Bart-Jan De Vos…