Verslag van de gemeenteraad en OCMW-raad van 8/1/2019

1. Verslag gemeenteraad december 2019

De gemeenteraad van december werd last minute en onvoorzien uitgesteld van 18/12 naar 27/12 - volle vakantieperiode. Hierdoor konden wij uitzonderlijk geen verslag opmaken.

De goedgekeurde notulen vind je hier.

2. Verslag installatievergadering 8/1/2019

De goedgekeurde notulen vind je hier.

Het audioverslag vind je hier.


De 3 mandatarissen van Groen Landen vlnr Mark Keppens, Carla Reynaerts, Bart Deweerd

a. installatie van de gemeenteraadsleden/OCMW-raadsleden


De verdeling van de 25 zetels is als volgt:

Groen Landen: 2
CD&V: 7
L'anders: 6
Open VLD: 6
NVA: 4

Voor Groen Landen zetelen Mark Keppens (fractieleider) en Carla Reynaerts.

Voor CD&V zetelen Gary Peeters, Lore Fourie, Gerty Lintermans, Kris Colsoul, Josseline Pansaerts, Marc Richelle en Joeri Roosen

Voor L'anders zetelen Gino Debroux, Saartje Ieven, Frank Stevens, Eddy Vandenbosch, Jan Brouckmans, Jeanine Smets

Voor Open VLD zetelen Didier Reynaerts, Iris Vander Schelde, Dirk Schampaert, Johan Cans, Peter Kaspers en Inge Bollen

Voor NVA zetelen Bart-Jan De Vos, Greta Vanermen, Leon Ignoul, Pascale Conard

Frank Stevens wordt voorzitter van de gemeenteraad en de OCMW-raad.

Ter info: vanaf 2019 zetelen dezelfde verkozenen in de gemeenteraad en de OCMW-raad. Als de OCMW-raad onmiddellijk aansluit op de gemeenteraad ontvangen de raadsleden slechts 1 zitpenning. Voor de installatievergadering was dit alvast het geval.

Groen Landen hoopt dat dit ook de volgende vergaderingen zo zal zijn en dat op die manier 1 van onze 4 punten uit ons charter alsnog gerealiseerd wordt. Over 6 jaar betekent dit een besparing van €210.000.

b. installatie van het College van Burgemeester en Schepenen/ Vast Bureau van het OCMW

Burgemeester: Gino Debroux
Schepenen: Gary Peeters, Lore Fourie, Gerty Lintermans, Saartje Ieven, Eddy Vandenbosch, Frank Stevens

Eddy Vandenbosch wordt als voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst als extra schepen toegevoegd aan het schepencollege. Het was nochtans mogelijk om dit niet te doen en dus het aantal leden in het college te beperken tot 6 i.p.v. de huidige 7. Dit punt van ons charter wordt m.a.w. niet uitgevoerd, hetgeen over 6 jaren een meerkost voor de Landenaar van €540.000 euro betekent.

Gino Debroux wordt als burgemeester aangesteld voor de volledige 6 jaar. Dit 3e punt uit ons charter wordt bijgevolg ook alsnog verwezenlijkt.

Na de installatie nam de burgemeester kort het woord waarin hij de volgende punten aanstipte:
- de nood aan meer burgerinspraak
- de nood aan meer groen en bos
- de nood aan een meer socialer beleid
- de nood aan een nieuw mobiliteitsplan met aandacht voor de lokale handel

Dit zijn punten die ons als muziek in de oren klinken en die recht uit het programma van Groen Landen konden komen. We gaan er dan ook van uit dat de erkenning van meer burgerinspraak ook betekent dat men het klassieke coalitie-oppositie denken zal overstijgen en constructieve goede ideeën van de oppositie zal ondersteunen. Ook dit is immers burgerinspraak: de kiezers die gestemd hebben op de partijen in de oppositie erkennen en respecteren.

Onze fractievoorzitter Mark Keppens nam ook even kort het woord en erkende daarbij de nood aan een samenwerking rond goede ideeën die het klassieke politieke coalitie versus oppositie denken overstijgt. Hij benadrukte daarbij het woord 'coalitie' ipv 'meerderheid' omdat deze coalitie niet de meerderheid van de Landenaren vertegenwoordigt (de coalitie kreeg 5149 stemmen, de oppositie 5285). Dit is een gevolg van ons kiessysteem die de grootste partijen een disproportioneel voordeel geeft. Dit is tevens een spîjtig unicum in Landen. Om aan legitimiteit te winnen heeft deze coalitie dus inderdaad alle belang om burgerinspraak en voorstellen van de oppositie in overweging te nemen en goede ideeën te ondersteunen.

Tot slot maakte Mark ook de vaststelling dat er blijkbaar financiële ruimte is voor een extra schepen en dat wij als Groen Landen er bijgevolg naar zullen streven om een deel van deze financiële koek ook te laten terugvloeien naar de Landenaar i.p.v. naar de politici.

c. verkiezing van de politieraadsleden

De politiezones Landen/Linter/Zoutleeuw enerzijds en Hoegaarden/Tienen anderzijds worden samengevoegd tot 1 'meergemeentenzone'. In totaal zijn er 19 politieraadsleden waarvan Landen er 4 mag afvaardigen. De politieraadsleden dienen gekozen te worden onder de gemeenteraadsleden. Worden verkozen:

Groen Landen: Mark Keppens
CD&V: Gerty Lintermans en Marc Richelle
Open VLD: Iris Vander Schelde

De burgemeester maakt sowieso van rechtswege deel uit van de politieraad.

d. installatie van het Bijzonder Comité Sociale dienst

Het BCSD bestaat uit 8 leden. Ook niet-gemeenteraadsleden en zelfs Landenaren die geen kandidaat waren tijdens de gemeenteraadsverkiezingen (bv. omdat ze een bepaalde expertise hebben op vlak van sociaal beleid vanuit hun beroep) kunnen door hun partij voorgedragen worden om te zetelen.

Groen Landen: Bart Deweerd
CD&V: Goedele Anteunis en Yves Simons
L'anders: Frank Stevens, Jeanine Smets en Eddy Vandenbosch
Open VLD: Armand Verdeyen en Malika Krossa
NVA: Wouter Hermans

Eddy Vandenbosch wordt voorzitter van het BCSD. Des te opvallender aangezien ook de voorzitter van de gemeenteraad (Frank Stevens) in het BCSD zetelt. Het lijkt ons als Groen Landen logischer dat het voorzitterschap over de 3 organen (gemeenteraad, OCMW-raad en BCSD) door dezelfde persoon uitgeoefend wordt.

Populaire posts van deze blog

Hoe staat Landen er financieel écht voor?

Industrieterreinen in Landen: het kan anders

Curieuzeneuzen: de resultaten voor Landen