Verslag van de gemeenteraad van 28/5/2019

Op de gemeenteraad van dinsdag 28/5 heeft Groen Landen opnieuw 3 dossiers geagendeerd:

Dossier 1: verkiezingspropaganda

Het eerste dossier was een voorstel om het verkiezingsreglement aan te passen. Vanaf de volgende verkiezingen stellen we voor dat er enkel nog politieke propaganda mag gebeuren door:
 1. affiches te plakken op speciale tijdelijke door de stad voorziene houten borden (in iedere deelgemeente minstens 1) 
 2. raamaffiches bij privépersonen thuis 
 3. niet-gemotoriseerde optochten 
 4. het uitdelen van flyers met dien verstande dat de verantwoordelijk uitgever verantwoordelijk is voor het opruimen van het materiaal dat door het publiek wordt achtergelaten 
 5. door op de website van de stad door te linken naar de websites van de aan de verkiezingen deelnemende lijsten
 6. door in Licht op Landen in de maand voor de verkiezingen alle partijen toe te laten zichzelf gelijkwaardig voor te stellen.
Concreet betekent dit dat Groen Landen voorstelt om geen borden, panelen, affiches,... toe te laten op zowel openbaar domein als privaat domein (bv. langs de weg op een stuk landbouwgrond).

De gemeenteraad besliste om overleg in te plannen met de fractievoorzitters van de verschillende politieke partijen in de gemeenteraad om tot een vernieuwd verkiezingsreglement te komen.

Dossier 2: afvalophaling en recyclagepark

Het tweede dossier betreft de afvalophaling en de uitbating van het recyclagepark door Ecowerf. Zoals Groen Landen al verschillende keren heeft aangekaart, vervalt de huidige overeenkomst met Ecowerf in 2021. Groen Landen vindt dat we van dit moment gebruik moeten maken om alle mogelijke alternatieven goed met elkaar te vergelijken:
 1. kunnen we dit als stad zelf doen?
 2. werken we via een intercommunale (zoals Ecowerf)?
 3. besteden we dit uit aan een private speler?
 4. werken we met een publiek-private samenwerking waarbij zowel Landen als één of meerdere private spelers samen een vereniging/vennootschap oprichten?
Waarbij in alle 4 gevallen rekening gehouden wordt met de prijs, de milieu-impact, de frequentie, de inspraak van Landen in de beslissingen van de partner waarmee samengewerkt wordt...

Groen Landen stelde in het agendapunt voor om een impactstudie te laten uitvoeren waarbij deze 4 opties bestudeerd worden door onder andere een benchmarking met andere gemeentes. De studie dient zowel met financiële als niet-financiële voor- en nadelen rekening te houden en kan daarna gebruikt worden om een objectieve keuze te maken voor een goedkope en milieubewuste afvalophaling en recyclage.

De gemeenteraad besliste om dit dossier verder uit te werken en opnieuw te agenderen op de volgende gemeenteraad.

Dossier 3: boekentillen

Groen Landen stelt voor om een reglement 'boekentillen' op te maken. In een boekentil kan je een boek steken dat je al gelezen hebt en in ruil kan je er eentje uitnemen dat iemand anders erin heeft gestoken: neem een boek, geef een boek.

Voordelen:
 • Een boekentil is een leuke ontmoetingsplaats voor de buurt waar buren elkaar op een totaal andere manier leren kennen. 
 • Daarnaast krijgen boeken een tweede, derde, vierde leven.
 • Het is een zeer laagdrempelig project dat voor iedereen op ieder moment toegankelijk is. 
 • Het is volledig gratis voor de bezoekers. 
 •  Een boekentil vraagt zeer weinig investering (kan gedeeltelijk uit afvalhout gemaakt worden). 
 • Een boekentil vraag zeer weinig onderhoud.
 • Enkele boekentillen, verdeeld over Landen, is een pluspunt voor de hele buurt.
Groen Landen stelt voor dat:
 • Landen een reglement 'boekentillen' opmaakt
 • Landen een aantal modellen ter beschikking stelt maar ook toelaat dat men zelf een boekentil maakt bv. in samenwerking met scholen
 • Er gewerkt wordt met een meter/peter principe voor het onderhoud van de boekentillen

Populaire posts van deze blog

Hoe staat Landen er financieel écht voor?

Industrieterreinen in Landen: het kan anders

Curieuzeneuzen: de resultaten voor Landen