Faq

Frequently Asked Questions (FAQ)

Wat betekent transparantie voor Groen Landen?

Democratie is meer dan op 14 oktober een bolletje kleuren. Het is 2-richtingsverkeer van het bestuur naar de burger maar evengoed omgekeerd, van de burger naar het bestuur. Helaas is democratie in Landen vandaag een doodlopende straat, er is amper verkeer.

Transparantie begint als politicus bij jezelf en daar maken wij 3 breekpunten van. Ten eerste biedt het nieuwe lokale decreet ons de mogelijkheid om het aantal schepenen te verminderen van 7 naar 5. Er is geen enkele reden, buiten eigenbelang en postjespakkerij, om dat niet te doen. Ten tweede is het om exact dezelfde reden onzinnig om burgemeesterwissels toe te laten. Als je als politicus het algemeen belang niet boven je eigenbelang en status stelt, heb je niet begrepen wat de burger wil en verwacht. Een kapitein van een cruiseschip verlaat ook niet midden op zee de boeg. Ook vinden wij dat je de kiezer moet respecteren door geen voorakkoorden te sluiten.

Daarna moet je resoluut kiezen voor ambitieuze, communicatief vaardige, moderne professionals als topambtenaren. We leven niet in een Samson-en-Gert stadje, we zijn met serieuze zaken bezig. Als je getalenteerde mensen wil aantrekken en behouden dan moet je die vrijheid en autonomie geven en hen erkennen als competente experten. Er moet dringend en snel een halt toegeroepen worden aan de verkokering van de gemeentelijke administratie: schepenen worden niet geacht zich als chefs te gedragen van gemeentelijke diensten, daar dient het topmanagement voor.

En uiteraard moet dit alles leiden tot 2-richtingsverkeer met alle burgers, niet alleen met de lucky few: je kan de gemeenteraad live uitzenden via Facebook, je kan online polls doen, je kan beslissingen snel en in begrijpelijke taal publiceren op de website en Facebook, dat is het versterken van de ene richting. Maar ook de andere richting telt: je kan kakelcafé's inrichten maar ook een burgerraad samenstellen via loting. Waarom niet voor iedere gemeenteraad, waar de burgers in het publiek zitten, een burgerraad organiseren waar politici in het publiek zitten?

Wat is de ambitie van Groen in Landen?


Deze ambitie laat zich niet uitdrukken in aantal postjes: onze ambitie is niet meer of minder de Landenaren te overtuigen dat ze mee het verschil kunnen maken en dat lokale democratie meer is dan een keer om de 6 jaar slaafs een bolletje te kleuren. "Landen" is een werkwoord en als we hier allemaal graag goed en gezellig willen leven dan kan je dit zelf in handen nemen! Onze boodschap aan de Landenaren die ontgoocheld zijn is: heb hoop, wij zullen luisteren naar u! Ongeacht uw politieke voorkeur: iedereen die positief wil meedenken is welkom.

 Is Groen niet overbodig als andere politieke partijen het groene gedachtegoed in hun programma's zouden opnemen?

Dat is eigenlijk een heel filosofische vraag over de kern van een democratie, nl. het recht van iedere burger om te gaan stemmen en het recht van iedere burger om een eigen politieke partij op te richten. Het succes van Groen op zich (en de kiezers die op ons stemmen) is dus al voldoende legitimiteit voor onze bestaansreden.

Bovendien is het, zoals iedereen weet, zo dat lokale thema's veel praktischer en veel minder filosofisch zijn dan nationale of supranationale onderwerpen. Lokale verkiezingen moeten dus over lokale thema's en lokale oplossingen gaan en bijgevolg moeten de partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen ook eerder beoordeeld worden op hun lokaal programma. Als dat niet zo zou zijn, dan kunnen we beter alle verkiezingen samen laten vallen, maar wij betwijfelen of dat de lokale draag- en bestuurskracht ten goede zou komen.

Daarnaast is het natuurlijk zo dat Groen, niet te herleiden is tot één en slechts één bestaansreden. Naast duurzaamheid dragen wij ook menselijkheid en bestuurlijke transparantie hoog in het vaandel. Als je alle politieke ideologieën zou herleiden tot één bestaansreden, dan zouden ze eigenlijk allemaal als ultiem doel moeten hebben om ophouden te bestaan: 

 • als iedereen zijn ecologische voetafdruk duurzaam beperkt, zou Groen ophouden te bestaan

 • als Vlaanderen onafhankelijk wordt, zou N.VA ophouden te bestaan

 • als alle fabrieken gecollectiviseerd worden via coöperatieven, zou PVDA ophouden te bestaan

 • als de belastingen tot 0 herleid zouden worden, zou Open VLD ophouden te bestaan

 • als iedereen katholiek zou zijn, zou CD&V ophouden te bestaan

 • als de wereld perfect zou zijn, zouden misschien wel alle politieke partijen ophouden te bestaan?

 • ...

Gelukkig hebben de meeste politieke partijen een uitgebreider wereldbeeld en zijn meningsverschillen maar zo normaal.

Tot slot is het ook helemaal niet zo dat je 'binair' groen of niet-groen bent. Of dat je binair solidair of niet-solidair bent, of dat je binair Vlaming of niet-Vlaming bent... De menselijke wereld is niet zwart-wit en is vaak complex. Zijn nucleaire kerncentrales groen of niet? Ze stoten geen CO2 uit, zijn ze daarom groen? Zijn dieselwagens groener dan benzinewagens? Ze stoten minder CO2 uit, maar zijn ze daarom duurzaam? Fiscale achterpoortjes zijn niet wettelijk verboden, maar is het daarom solidair om ze te gebruiken?  

Waarom maakt Bart Deweerd de overstap gemaakt van ambtenaar naar de politiek?Onze wereld is fundamenteel veranderd. Vroeger stroomde informatie van de basis naar de top om daar binnenskamers gehouden te worden. Internet en sociale media zorgen er echter voor dat informatie veel sneller, uitgebreider en voor iedereen beschikbaar is. Oude politieke cultuur kan daar niet mee om en schijnt dat niet te snappen. Vroeger vonden mensen het ok om in de auto met kinderen erbij te roken, vandaag is dat absoluut not done. Hetzelfde zien we gebeuren in de politiek: 30 jaar geleden was het ok om aan vriendjespolitiek en achterkamerpolitiek te doen, nu aanvaarden onze burgers dat niet langer. En ze hebben gelijk ook!

Als ambtenaar heb ik tevergeefs geprobeerd om die logge tanker klaar te maken voor een snel veranderende toekomst. Helaas was de politiek daar niet klaar voor. Ik weiger echter te vervallen in cynisme, daar ben ik veel te jong voor, dus zet ik al mijn energie nu in aan de andere kant van de tafel.

Is Groen niet te laat om aan de verkiezingen mee te doen?


Formeel gezien zeker niet. Het belangrijkste is dat de verkiezingen van oktober geen einddoel of terminus is. We gaan ons uiterste best doen om de komende maanden de mensen enthousiast te maken en te overtuigen dat er een kentering moet komen. We roepen alle andere partijen, en zeker nieuwe kandidaten op om te luisteren naar wat de Landenaar echt interesseert en dat is niet met postjes bezig te zijn. De eerste stap is zich te engageren om bij het volgend bestuur niet meer schepenen te hebben dan het wettelijk minimum, dus 2 minder dan nu. De tweede stap is om geen burgemeesterwissels meer te tolereren en de derde stap is om de kiezer te respecteren door geen voorakkoorden te sluiten.

Wat is de boodschap van Groen Landen naar andere politiek geïnteresseerden?


Groen Landen roept alle Landenaren, en zeker nieuwe kandidaten bij de verschillende politieke partijen, op om het momentum van politieke vernieuwing nu te grijpen. Dit kan door je stem te laten horen dat het belangrijk is om een krachtdadig bestuur te hebben:
 1. Niet meer schepenen dan nodig: 5
 2. Continuïteit door geen burgemeesterwissels meer te tolereren
 3. Geen voorakkoorden sluiten
 4. Lokale ambtenaren hun werk laten doen en stoppen met politieke steekvlampolitiek en micromanagement.

Populaire posts van deze blog

Hoe staat Landen er financieel écht voor?

Industrieterreinen in Landen: het kan anders

Curieuzeneuzen: de resultaten voor Landen