Wat

Onze 3 kernwaarden zijn simpel maar duidelijk:

  • Transparantie de burger actief en uitvoerig informeren, zijn mening waarderen en laten deelnemen aan het beslissings- en uitvoeringsproces in de lokale politiek. We willen aan iedereen een oproep doen om onze 3 transparantie basisideeën te delen:
    • Minimaal aantal schepenen, 5 dus. Laat het algemeen belang primeren boven eigenbelang!
    • Geen burgemeesterwissels meer. Geen burgemeestersjerp als pasmunt voor politieke akkoorden!
    • Geen voorakkoorden. Respecteer de democratie en de burger door deze eerst zijn of haar stem te laten uitbrengen.
  • Menselijkheid: een maatschappij kan op ethisch vlak afgewogen worden naar de mate waarin ze oog heeft en omgaat met de zwakkeren onder haar inwoners. Goed zijn voor gelijkgestemden is geen verdienste. Menselijkheid is niet altijd hetzelfde als sociaal zijn: iedere mens is een individu en moet gerespecteerd worden in zijn/haar autonomie. Dit is geen of-of verhaal: je kan best mensen responsabiliseren, verantwoordelijkheid en autonomie geven en tegelijkertijd hen ondersteunen, helpen en opvangen als het nodig is. Want wie aan overleven denkt, is bezig met het 'nu', niet met morgen. En net daar moeten we als maatschappij ondersteunen: mensen de mogelijkheid geven om hun toekomst in handen te nemen. Net zoals veiligheid geen of-of verhaal is: je kan best investeren in jeugdwerkers (preventie) én meer camera's hangen (sanctioneren).
  • Duurzaamheid dit is bij uitstek denken aan de langetermijneffecten van de beslissingen die je neemt. Zowel op vlak van bvb. milieu, demografie, financiën als ruimtelijke planning. Niet kiezen voor de kortetermijn of de winst of het imago op 1 legislatuur maar wel kiezen voor duurzame langdurige effecten. Zodat de toekomst van mensen, dieren en planten gevrijwaard blijft!
Onze waarden zijn onze toetsstenen: iedere beslissing of voorstel zal ertegen afgewogen worden. Bij ons telt het team en het team 'beleeft' de waarden.

In de komende weken en maanden zullen we alle positieve en constructieve Landenaren uitnodigen om mee vorm te geven en mee te denken over onze 3 waarden door middel van polls, kakelcafé's, kakelpicnics... Want, Landen is een werkwoord!

Volg onze agenda en bekijk onze polls!


Historiek Groen LandenIn 1999 werd Agalev Landen opgericht door Dries Olemans, Jan Stuckens en Mark Keppens. In 2000 ging men als Agalev2000 naar de gemeenteraadsverkiezeingen. In 2006 en 2012 stapte Groen mee in de lokale verbindende lijst Wakker Landen waarbij Rik Gysemberg van 2006 tot 2012 schepen van  milieu, mobiliteit, middenstand en lokale economie was.
In 2018 nemen we opnieuw als Groen deel om op die manier een frisse wind van transparantie, duurzaamheid en menselijkheid door de Landense politiek te laten waaien!

Populaire posts van deze blog

Hoe staat Landen er financieel écht voor?

Industrieterreinen in Landen: het kan anders

Curieuzeneuzen: de resultaten voor Landen